FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

Kontakt | Mapa sajta

Pitanja i odgovori

 

8. Da li je humanitarno pravo primenljivo na „novonastale sukobe“ ?

Danas se uveliko govori o "novonastalim" ili "novim" sukobima. Taj izraz obuhvata dve vrste sukoba: prvi su poznati kao "anarhični", dok drugi imaju za cilj uspostavljanje grupnog identiteta. Oba naziva koriste se prilično neodređeno.
"Anarhični" sukobi, čije je širenje bez sumnje posledica okončanja hladnog rata, često su obeleženi delimičnim, a ponekad i potpunim slomom državnih struktura. U takvim situacijama naoružane grupe koriste prednosti koje im nudi politički vakuum u nastojanju da prigrabe vlast. Međutim, tu vrstu sukoba u prvom redu obeležava slabljenje ili prekid komandnog lanca unutar samih naoružanih grupa.
U sukobima čiji je cilj uspostavljanje grupnog identiteta često se nastoji da se protivnik eliminiše sprovođenjem tzv. "etničkog čišćenja". Ono se sastoji u prisilnom raseljavanju ili čak istrebljenju stanovništva. Pod uticajem zahuktale propagande, nasilja i mržnje, ta vrsta sukoba podgreva osećaj grupe da je ugrožen njen nacionalni identitet, pri čemu se isključuje svaka mogućnost zajedničkog života sa drugim grupama.
Međunarodno humanitarno pravo se ipak primenjuje i u tim "anarhičnim" sukobima ili onima koji su vezani za pitanja identiteta, jer je u njima civilno stanovništvo posebno izloženo nasilju. Zajednički Član 3 (vidi str.19) nalaže da sve naoružane grupe, bez obzira na to jesu li u pitanju pobunjenici ili ne, poštuju one koji su položili oružje, kao i one, na primer civile, koji ne učestvuju u neprijateljstvima.
Prema tome, slabljenje ili nepostojanje državnih struktura ne znači ujedno i pravni vakuum na području međunarodnog humanitarnog prava. Naprotiv, upravo u takvim situacijama humanitarno pravo u potpunosti dolazi na svoje.
Istini za volju, primena humanitarnog prava u takvoj vrsti sukoba postaje otežana.
Nedostatak discipline među zaraćenim stranama, naoružavanje civilnog stanovništva u okolnostima u kojima oružje preplavljuje celo područje, kao i sve teže razlikovanje između boraca i civila, često imaju za posledicu izuzetnu svirepost sukoba u kojima ostaje malo prostora za vladavinu prava.
Stoga je, posebno u takvim situacijama, neophodno uložiti napore kako bi se među stanovništvom širila znanja o humanitarnom pravu. Kao što je poznato, bolje poznavanje zakonskih odredbi neće rešiti suštinske probleme koji su doveli do izbijanja sukoba, ali će najverovatnije bar donekle ublažiti njegove teže posledice.


Zajednički član 3: Ugovor u malom


"U slučaju oružanog sukoba koji nema karakter međunarodnog sukoba i koji izbije na teritoriji jedne od Visokih strana ugovornica, svaka od strana u sukobu biće dužna da primenjuje bar sledeće odredbe:
1) Prema licima koja ne učestvuju neposredno u neprijateljstvima, podrazumevajući tu i pripadnike oružanih snaga koji su položili oružje i lica onesposobljena za borbu (hors de combat) usled bolesti, rana, lišenja slobode ili iz bilo kojeg drugog uzroka, postupaće se, u svakoj prilici, čovečno, bez ikakve nepovoljne diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, veri ili ubeđenju, polu, rođenju ili imovinskom stanju, ili bilo kom drugom sličnom merilu.
U tom cilju zabranjeni su i zabranjuju se, u svako doba i na svakom mestu, prema gore navedenim licima sledeći postupci:
a) povrede koje se nanose životu i telesnom integritetu, naročito sve vrste ubistava, sakaćenja, svireposti i mučenja;
b) uzimanje talaca;
c) povrede ličnog dostojanstva, naročito uvredljivi i ponižavajući postupci;
d) izricanje i izvršavanje kazni bez prethodnog suđenja od strane redovno ustanovljenog suda i propraćenog svim sudskim garantijama koje civilizovani narodi priznaju za neophodne.
2) Ranjenici i bolesnici biće prihvaćeni i negovani.
Svaka nepristrasna humanitarna organizacija, kao što je Međunarodni komitet Crvenog krsta, može da ponudi svoje usluge stranama u sukobu. Strane u sukobu će se truditi, s druge strane, da stave na snagu, putem posebnih sporazuma, jedan deo ili i sve ostale odredbe ove Konvencije.
Primena prethodnih odredaba neće imati uticaja na pravni položaj strana u sukobu."

 

 

Kontakt | Mapa sajta | © 2006 FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije