FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

Kontakt | Mapa sajta

Pitanja i odgovori

 

15. Kakva je uloga MKCK-a u obezbeđivanju poštovanja humanitarnog prava?

Kao promoter i zaštitnik međunarodnog humanitarnog prava, MKCK ima obavezu da podstiče njegovo poštovanje. On to čini tako što širi znanje o humanitarnim pravilima i podseća strane u sukobu na njihove obaveze.


Širenje znanja i savetodavna uloga MKCK-a


Pošto je nepoznavanje humanitarnog prava i njegovih odredbi jedna od prepreka za njegovu primenu, MKCK podseća države da su preuzele obavezu da šire znanje o njemu. U tu svrhu, MKCK i sam preduzima odredene aktivnosti. Osim toga, on podseća države da moraju preduzeti sve neophodne mere kako bi obezbedile da se humanitarno pravo delotvorno primenjuje i, shodno tome, poš-tuje. MKCK to čini uglavnom putem svoje Savetodavne službe za međunarodno humanitarno pravo, čiji je cilj da državama obezbedi tehničku pomoć i da njihovim vlastima pomogne oko usvajanja nacionalnih zakona i propisa vezanih za MHP.


Podsećanje strana u sukobu na njihove obaveze


Na osnovu zaključaka izvedenih iz aktivnosti koje sprovodi na planu zaštite i pružanja pomoći, MKCK, u slučajevima kršenja   humanitarnog   prava,   upućuje
poverljive predstavke nadležnim vlastima. Ukoliko su takva kršenja ozbiljna, ako se ponavljaju i ako se sa sigurnošću može ustanoviti da je do njih zaista došlo, MKCK zadržava pravo da o tome javno iznese svoj stav; on to čini isključivo onda kada proceni da će ta vrsta publiciteta biti u interesu oštećenih, odnosno, ugroženih. Iz tog razloga, ovoj meri se pribegava samo u izuzetnim slučajevima.


MKCK kao čuvar međunarodnog humanitarnog prava


Humanitarno pravo omogućuje MKCK-u da obezbedi poštovanje humanitarnih pravila.
"Predstavnici ili delegati Sila zaštitnica ovlašćeni su da posećuju sva mesta gde se nalaze ratni zarobljenici, naročito mesta gde su oni internirani, zatvoreni i gde rade; (...)." I još jednom: "Iste povlastice uživaće i delegati Medunarodnog komiteta Crvenog krsta." (čl. 126, Treća konvencije)
Napomena: član 143 četvrte konvencije sadrži slične odredbe koje se odnose na internirane civile.
Statuti Pokreta propisuju da je jedna od uloga MKCK da: "preduzima zadatke koji su mu povereni Ženevskim konvencijama, da radi na doslednoj primeni medunarodnog humanitarnog prava primenjivog u oružanim sukobima, kao i da vodi računa o svim pritužbama zasnovanim na navodnim kršenjima tog prava." (čl. 5, st. 2c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt | Mapa sajta | © 2006 FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije