FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

English | Kontakt | Mapa sajta

O nama

 

Misija

    Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije Fakulteta političkih nauka predstavlja akademsko i organizaciono središte kontinuiranog istraživanja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnih organizacija. Delatnosti su usmerene na unapređenje znanja i razvoj veština koje su neophodne za njegovu primenu u oblasti delovanja Centra.
    Polazeći od već postojećih aktivnosti koje su Fakultet političkih nauka učinile vodećom akademskom institucijom u oblasti međunarodnog humanitarnog prava u regionu, ali i potrebom da se postignuto proširi i produbi, Savet FPN je odlukom od 30. novembra 2005. godine osnovao ovaj Centar.
    Centar kao svoje glavne ciljeve, pored razvijanja naučnoistraživačke delatnosti, ima i razvijanje obrazovne, izdavačke, bibliotečke i dokumentaciono-informacione delatnosti.

Organi Centra

Savet Centra:
Prof. dr Obrad Račić, predsednik
Prof. dr Vojin Dimitrijević
Prof. dr Drenka Vuković
Prof. dr Radmila Nakarada
Prof. dr Ivo Visković
Prof. dr Vesna Knežević-Predić
Prof. dr Branimir Stojković
Docent. dr Tanja Miščević
Docent. dr Milica Delević-Đilas

Direktor Centra:
Prof. dr Vesna Knežević-Predić

 

 

 

 

 

Kontakt | Mapa sajta | © 2006 FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije