FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

English | Kontakt | Mapa sajta

Novosti

 "PRESUDA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE  U SPORU BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE"

Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije Fakulteta političkih nauka i Udruženje za međunarodno pravo organizuju razgovor na temu:
PRESUDA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE  U SPORU BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE
Uvodna reč:
IGOR OLUJIĆ,
advokat i  savetnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde
četvrtak 22. mart 2007. u 19 časova (slušaonica 3)

 

14. januar 2007. - Treći dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine stupio na snagu

 

    Treći dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o usvajanju dodatnog znaka za razlikovanje koji je usvojen 8. decembra 2005. u Ženevi stupio je na snagu 14. januara 2007. godine.
    Protokol kojim se ustanovljava dodatni znak zaštite - poznatiji kao crveni kristal, potpisale su 84 države, a 9 je ratifikovalo ovaj značajan dokument. Republika Srbija je potpisala Treći dopunski protokol 31. marta 2006. godine i očekuje se ratifikacija ovog značajnog akta.
    Usvajanjem Trećeg protokola potvrđen je jedan od osnovnih principa  Međunarodnog pokreta Crevnog krsta i Crvenog polumeseca, princip univerzalnosti. Stvorena je mogućnost da nacionalna društva koja nisu koristila znak crvenog krsta ili polumeseca, prihvatanjem trećeg znaka budu primljena u Pokret. Znak iz Trećeg dopunskog protokola će kao i prethodni znaci, imati zaštitnu i indikativnu funkciju.

 

Beograd, 7.decembar 2006. - Otvaranje Centra za međunarodno humanitarno pravo u Beogradu
Nova dimenzija MHP na Balkanu

 
    Centar za međunarodno humanitarno pravo (MHP) otvoren je 7. decembra 2006. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kao prva akademska institucija ove vrste u regionu Zapadnog Balkana, Centar će nastojati da kroz istraživačke, obrazovne, izdavačke i bibliotečko-dokumentacione delatnosti, postane referentna tačka za pitanja MHP u ovom delu sveta.
    Otvaranje ovog Centra predstavlja kulminaciju petogodišnjih napora Fakulteta političkih nauka da unapredi razumevanje međunarodnog humanitarnog prava: 2001. godine Fakultet je ustanovio studije za MHP koje su nedavno proširene komponentom koja se odnosi na ljudska prava. Takođe je osnovan dvosemestralni postdiplomski kurs koji je na posebno dobrom glasu u institucijama vlasti. Pokrenuta je i tradicija studentskih takmičenja u zemlji i regionu i uspostavljen regionalni kurs MHP za studente i mlađe predavače koji okuplja regionalne i međunarodne eksperte i polaznike iz celog Zapadnog Balkana. Trenutno se radi na ugrađivanju MHP u obuku nastavnika građanskog obrazovanja u srednjim školama u Srbiji. "Edukovanje u oblasti MHP jedan je od načina na koje FPN ispunjava svoju ulogu u obrazovanju mladih ljudi za odgovorne građane sa humanitarnim načinom posmatranja", predočio je Dekan Fakulteta, profesor dr. Milan Podunavac.
    Međunarodni komitet Crvenog krsta i Crveni krst Srbije podržavali su ove akademske napore, kao deo svog mandata u širenju znanja o međunarodnom humanitarnom pravu. Šef regionalne delegacije MKCK u Beogradu, Kristijan Bruner ukazao je da je “Crveni krst u svojim nastojanjima da učini MHP poznatim i poštovanim širom sveta, u Fakultetu političkih nauka pronašao vrednog institucionalnog partnera".
    Značaj koji se međunarodnom humanitarnom pravu pridaje u regionu dobio je danas potvrdu i kroz prisustvo diplomatskih i predstavnika međunarodnih organizacija, kao i predstavnika Suda za ratne zločine. Podršku otvaranju Centra dale su i brojne akademske institucije iz Srbije i susednih zemalja. Događaj je privukao i brojne predstavnike elektronskih i štampanih medija.
 
 
 

Beograd, 20.novembar 2006. - Takmičenje iz međunarodnog humanitarnog prava

 
    Aktivnost Centra u pripremi i podršci timovima Fakulteta političkih nauka koji se pripremaju za studentska takmičenja iz međunarodnog humanitarnog prava se nastavlja. Ekipa FPN, ovogodišnji pobednici nacionalnog takmičenja iz međunarodnog humanitarnog prava, učestvovala je u sklopu kvalifikacija za Jean Pictet Competition na trećem regionalnom Friedrich Born takmičenju od 14 – 19. novembra 2006. godine u Ljubljani. Takmičenje Friderich Born je ove godine okupilo 11 ekipa iz Centralne Evrope. Prvo mesto je osvojila ekipa Pravnog fakulteta iz Budimpešte. Ekipa FPN je nastupila u sastavu: Snežana Ljušić, Nemanja Grbić i MIlan Gnjidić, studenti četvrte godine smera međunarodne studije. Član ekipe, Nemanja Grbić osvojio je nagradu za najboljeg govornika.
 
                   

 

Kontakt | Mapa sajta | © 2006 FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije