FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije

English | Kontakt | Mapa sajta

Novosti

  

 

Beograd, četvrtak, 25. oktobar 2007. godine

 

U Centru za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije održana je promocija Godišnjaka za 2006. godinu Udruženja za međunarodno pravo. Na promociji su o Godišnjaku 2006. i prilozima u njemu govorili predsednik Udruženja Vladimir Ðerić, profesor Obrad Račić i glavni urednik Godišnjaka profesorka Vesna Knežević-Predić.
Cilj ove publikacije jeste upoznavanje sa savremenim tokovima razvoja doktrine međunarodnog prava, ali i razvoj i afirmacija doktrine našeg podneblja.
U Godišnjaku je pripremljeno pet odeljaka, svaki sa posebnom temom, gde se u prvom koji na zadatu temu – U susret stogodišnjici Druge haške konferencije – nalaze članci: Od Haga do Haga, vek posle: materijalni domen primene međunarodnog humanitarnog prava , Vesne Knežević-Predić i Zorana Radivojevića; Ratna okupacija i njeno međunarodnopravno regulisanje , Milana Šahovića, koji je reprint članka ovog autora iz Jugoslovenske revije za međunarodno pravo za 1956. godinu; potom članci International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism , Olge Šuvaković; Pojam vojnog cilja pred izazovima savremenih oružanih sukoba , Tatjane Milić; i Da je Martens živ... , Marka Milanovića.
Drugi odeljak naslovljen je sa Subjekti međunarodnog prava: države i međunarodne organizacije i u njemu možete pročitati priloge: Složene države u međunarodnom životu , Momira Milojevića; Sukcesija članstva u Ujedinjenim nacijama – slučaj SFR Jugoslavije , Duška Dimitrijevića; i Osnovna pravila o međunarodnoj odgovornosti međunarodnih organizacija – rad Komisije UN za međunarodno pravo , Tatjane Papić.
Treći odeljak obrađuje temu Čovek u međunarodnom pravu i obuhvata radove: Dostojanstvo i fizički integritet kao zaštićene vrednosti/prava , Vojina Dimitrijevića; Apatridi i apatridija u međunarodnom pravu , Vide Čok; Smrtna kazna u međunarodnom pravu , Ivana Jankovića; i „Kreativni“ razvoj međunarodnog krivičnog prava: hibridni sudovi za Istočni Timor, Kambodžu i Sijera Leone , Ivana Jovanovića.
Četvrti odeljak posvećen je novoj rubrici Godišnjaka – Sudska praksa u kojoj se nalazi članak Presuda međunarodnog suda pravde u sporu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore o primeni Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida , Saše Obradovića.
U poslednjem, petom odeljku, nalaze se prikazi dela stranih autora i to: Kristijana Tomušata – Ljudska prava između idealizma i realizma , Vladimira Đerića; Questioning Sovereignty, Neil MacCormic , Vladimira Džamića; i N. Blokker, N. Schrijver, The Security Council and the Use of Force: Theory and Reality – a Need for Change? , Nikole Savića.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beograd, četvrtak 22. mart 2007.
"PRESUDA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE U SPORU
BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE"

 

 
Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije Fakulteta političkih nauka i Udruženje za međunarodno pravo organizovao je razgovor na temu:
PRESUDA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE U SPORU BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE I CRNE GORE
Uvodna reč:
IGOR OLUJIĆ,
advokat i savetnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde
 

 

 

14. januar 2007.
Treći dopunski protokol uz Ženevske konvencije
od 12. avgusta 1949. godine stupio na snagu

 

    Treći dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o usvajanju dodatnog znaka za razlikovanje koji je usvojen 8. decembra 2005. u Ženevi stupio je na snagu 14. januara 2007. godine.
    Protokol kojim se ustanovljava dodatni znak zaštite - poznatiji kao crveni kristal, potpisale su 84 države, a 9 je ratifikovalo ovaj značajan dokument. Republika Srbija je potpisala Treći dopunski protokol 31. marta 2006. godine i očekuje se ratifikacija ovog značajnog akta.
    Usvajanjem Trećeg protokola potvrđen je jedan od osnovnih principa  Međunarodnog pokreta Crevnog krsta i Crvenog polumeseca, princip univerzalnosti. Stvorena je mogućnost da nacionalna društva koja nisu koristila znak crvenog krsta ili polumeseca, prihvatanjem trećeg znaka budu primljena u Pokret. Znak iz Trećeg dopunskog protokola će kao i prethodni znaci, imati zaštitnu i indikativnu funkciju.

 

 

 

Beograd, 7.decembar 2006.
Otvaranje Centra za međunarodno humanitarno pravo u Beogradu
Nova dimenzija MHP na Balkanu

 
    Centar za međunarodno humanitarno pravo (MHP) otvoren je 7. decembra 2006. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kao prva akademska institucija ove vrste u regionu Zapadnog Balkana, Centar će nastojati da kroz istraživačke, obrazovne, izdavačke i bibliotečko-dokumentacione delatnosti, postane referentna tačka za pitanja MHP u ovom delu sveta.
    Otvaranje ovog Centra predstavlja kulminaciju petogodišnjih napora Fakulteta političkih nauka da unapredi razumevanje međunarodnog humanitarnog prava: 2001. godine Fakultet je ustanovio studije za MHP koje su nedavno proširene komponentom koja se odnosi na ljudska prava. Takođe je osnovan dvosemestralni postdiplomski kurs koji je na posebno dobrom glasu u institucijama vlasti. Pokrenuta je i tradicija studentskih takmičenja u zemlji i regionu i uspostavljen regionalni kurs MHP za studente i mlađe predavače koji okuplja regionalne i međunarodne eksperte i polaznike iz celog Zapadnog Balkana. Trenutno se radi na ugrađivanju MHP u obuku nastavnika građanskog obrazovanja u srednjim školama u Srbiji. "Edukovanje u oblasti MHP jedan je od načina na koje FPN ispunjava svoju ulogu u obrazovanju mladih ljudi za odgovorne građane sa humanitarnim načinom posmatranja", predočio je Dekan Fakulteta, profesor dr. Milan Podunavac.
    Međunarodni komitet Crvenog krsta i Crveni krst Srbije podržavali su ove akademske napore, kao deo svog mandata u širenju znanja o međunarodnom humanitarnom pravu. Šef regionalne delegacije MKCK u Beogradu, Kristijan Bruner ukazao je da je “Crveni krst u svojim nastojanjima da učini MHP poznatim i poštovanim širom sveta, u Fakultetu političkih nauka pronašao vrednog institucionalnog partnera".
    Značaj koji se međunarodnom humanitarnom pravu pridaje u regionu dobio je danas potvrdu i kroz prisustvo diplomatskih i predstavnika međunarodnih organizacija, kao i predstavnika Suda za ratne zločine. Podršku otvaranju Centra dale su i brojne akademske institucije iz Srbije i susednih zemalja. Događaj je privukao i brojne predstavnike elektronskih i štampanih medija.
 
 
 

 

 

Beograd, 20.novembar 2006.
Takmičenje iz međunarodnog humanitarnog prava

 
    Aktivnost Centra u pripremi i podršci timovima Fakulteta političkih nauka koji se pripremaju za studentska takmičenja iz međunarodnog humanitarnog prava se nastavlja. Ekipa FPN, ovogodišnji pobednici nacionalnog takmičenja iz međunarodnog humanitarnog prava, učestvovala je u sklopu kvalifikacija za Jean Pictet Competition na trećem regionalnom Friedrich Born takmičenju od 14 – 19. novembra 2006. godine u Ljubljani. Takmičenje Friderich Born je ove godine okupilo 11 ekipa iz Centralne Evrope. Prvo mesto je osvojila ekipa Pravnog fakulteta iz Budimpešte. Ekipa FPN je nastupila u sastavu: Snežana Ljušić, Nemanja Grbić i MIlan Gnjidić, studenti četvrte godine smera međunarodne studije. Član ekipe, Nemanja Grbić osvojio je nagradu za najboljeg govornika.
                   

Kontakt | Mapa sajta | © 2006 FPN - Centar za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije